Moterys

Tarp praeities ir dabarties

Naujovės gimsta iš taisyklių laužymo, iš netikėtų variacijų ir savitų fantazijų.

Moterys