Galerijos

Prabanga galerijoje

Stovint prieš paveikslą, laikas sustoja: jos jausmingame žvilgsnyje gali paskęsti, o stebėdamas kūną glostančius audinius – pasiklysti.

Rekomenduojame